Monday, October 3, 2011

Dr. Ramdayal Munda ji ke..BIKAS..ki parikalapna hai...Jharkhand ka bikas matlab...yanha ka bhasa.. Sanskriti...itihas...lok..sahitya...jagal..jamin..


Ranchi biswabidyalay..ke chhetriya bhasha bibhag me Adivasi Sankriti ke bikas ke liye Dr. Ramdayal Munda ji ne ...Karam ka ped...khud hi lagaye hain...sath hi Jharkhand ki Sanskritik birasat ..jangal-Sarna ko biksit karne ke liye Karam ped ke choron or sakhuwa ka ped laga diye hain.....ye Dr. Ramdayal Munda ji ke..BIKAS..ki parikalapna hai...Jharkhand ka bikas matlab...yanha ka
bhasa.. Sanskriti...itihas..sikcha ka bikas .lok..sahitya...jagal..jamin...nadi...pahad...gaon...samaj..ka BIKAS...ho...


1 october. 2011 ko ...Bhasha Bibhag ne antim...johar..kiyaranchi biswabidyalay..ke chhetriya bhasha bibhag me Adivasi Sankriti ke bikas ke liye Dr. Ramdayal Munda ji ne ...Karam ka ped...khud hi lagaye hain...sath hi Jharkhand ki Sanskritik birasat ..jangal-Sarna ko biksit karne ke liye Karam ped ke choron or sakhuwa ka ped laga diye hain....aaj yah AAKHDA....Khamosh hai.....
Aaj yanha Nagada...Mandar baj raha hai...lekin.....karam our sarhul parab ki khushi me...nachne-gane ke liye nahi....
Aaj Adivasi-Mulvasi Kalakar...Nagada..Mandar Baja rahe hain...Dr. Ramdayal Munda ji..ke..birasat ko..Sanskritik sangharsh ko...samajik mulyon ki..racha ke Andolan ko...jal..jangal...jamin...Sarna-Sasan diri-ki rakcha ko anwarat jari...rakhne..ke liye.....BINGUL Funk rahe hain


MUNDA JI KE LIYE----JHARKHAND ke....liye...Ek Ahwan....hamara Sangharsh Jari rahega..

No comments:

Post a Comment